Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Technik analityk

Kwalifikacja A59:
Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
liczba godzin: 403
liczba godzin e-learningu: 150
Oddział: Gdynia

Interesuje Cię praca w laboratoriach przemysłowych i środowiskowych?

Chcesz nauczyć się pobierać próbki, przeprowadzać analizy jakościowe oraz opracowywać wyniki tych analiz?

Podejmij naukę na odpowiednim kierunku! Zostań Technikiem analitykiem!

DLACZEGO TECHNIK ANALITYK W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • przeprowadzać analizy jakościowe kontrolujące zgodność składu badanego materiału z obowiązującymi normami np. ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, analiza wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery czy analiza jakości produktów spożywczych
 • pobierać próbki pierwotne analizowanego materiału i przygotowywać średnie próbki analityczne
 • dobierać optymalne metody analityczne, dostosowane dla konkretnego oznaczania - w zależności od rodzaju badanego materiału i jego składu oraz rodzaju i celu analizy
 • wykonywać oznaczenia ilościowe metodami klasycznymi, fizykochemicznymi oraz biochemicznymi, zgodnie z przepisami bhp, ppoż i ochrony środowiska
 • opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej
 • obsługiwać, a także konserwować sprzęt i aparaturę laboratoryjną, zgodnie z instrukcjami oraz przepisami bhp i ppoż

PONADTO:

 • prowadzić ewidencję i dokumentację prac laboratoryjnych
 • rozpoznawać zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w laboratoriach przemysłowych
 • laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa
 • laboratoriach środowiskowych
 • laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego
 • laboratoriach klinicznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • przeciętna sprawność fizyczna
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły
 • podzielność uwagi, koncentracja
 • cierpliwość systematyczność, dokładność

 

Zapisz się online

Godło RP

Nasi partnerzy