Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Rachunkowość (EFS)

Kwalifikacja A36:
Prowadzenie rachunkowości
liczba godzin: 520
liczba godzin e-learningu: 150

Pobierz informacje o kursie

 


Do głównych zadań specjalisty do spraw rachunkowości należy organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie i instytucji, dokumentowanie zmian wartości majątku, księgowanie operacji gospodarczych, dokonywanie rozliczeń finansowych, prowadzenie rachunku kosztów i wyników, sporządzanie sprawozdań finansowych, dokonywanie ich analizy oraz opracowywanie raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy.

Specjalista do spraw rachunkowości może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w jednostkach sektora finansów publicznych, w bankach, w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej, w jednostkach zajmujących się ubezpieczeniami lub w biurach rachunkowych.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • sporządzanie i kontrolowanie dowodów księgowych oraz kwalifikowanie ich do księgowania
 • klasyfikowanie aktywów i pasywów
 • rozlicznie kosztów działalności organizacji
 • planowanie amortyzacji środków trwałych
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • stosowanie różnych form rozliczeń pieniężnych
 • stosowanie oprogramowania finansowo-księgowego
 • prowadzenie i rozlicznie inwentaryzacji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • ocena sytuacji majątkowej i finansowej organizacji

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • biura rachunkowe
 • działy księgowości w firmach prywatnych oraz jednostkach administracji publicznej
 • instytucje finansowe
 • kancelarie doradcze i audytorskie
 • banki
 • własna działalność gospodarcza

 

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • bezpłatna nauka
 • podręczniki dla słuchaczy
 • ubezpieczenie
 • praktyki
 • państwowy egzamin po ukończonym kursie
 • nauka w komfortowych, nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna

 

 

Zapisz się online

Godło RP