Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe w TEB Edukacja są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji i możliwość zdobywania wiedzy w ramach e-learningu. W zależności od kwalifikacji nauczanie zdalne obejmuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (m.in. zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, przepisy bhp i język angielski) bądź też efekty kształcenia w danym zawodzie. Dzięki takiej formie kształcenia na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Kursy zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

Opiekunka środowiskowa

Kwalifikacja Z5:
Świadczenie usług opiekuńczych
liczba godzin: 398
liczba godzin e-learningu: 150

Satysfakcjonuje Cię praca z ludźmi, wspieranie ich w codziennych sprawach i problemach?

Jesteś osobą cierpliwą, empatyczną, która chce pomagać ludziom chorym, samotnym, starszym lub niesamodzielnym? Opiekunka środowiskowa to kierunek właśnie dla Ciebie.


 Dlaczego Opiekunka środowiskowa W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów.
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • organizować opiekę oraz wsparcie społeczne osoby podopiecznej;
 • sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 PONADTO:

 • udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 • mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań;- inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.
 • kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.


 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w ośrodkach pomocy społecznej
 • instytucjach i organizacjach udzielających pomocy
 • świadczyć usługi opiekuńcze osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania


 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań;
 • przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz  zasad kultury i etyki;
 • otwartość na zmiany;
 • chęć aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • odporność na stres;
 • umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań;
 • odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność negocjacji warunków porozumień 

 

Zapisz się online

Godło RP