Kursy zawodowe

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Technik optyk

Kwalifikacja M14:
Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
liczba godzin: 683
liczba godzin e-learningu: 120
Oddziały: Bielsko-Biała, Płock

Jeżeli chcesz posiadać umiejętności związane z pomiarem wzroku, nauczyć się przeprowadzania badań komputerowych wzroku oraz wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych. Ten kierunek jest idealny dla Ciebie!

 

 DLACZEGO TECHNIK OPTYK W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • dokonywać pomiarów wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych
 •  przeprowadzać badania komputerowe  wzroku
 • dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe, korygujące wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez ukryty i inne)na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • dobierać oprawy okularowe na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki,
 • mocować i sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie

 PONADTO:

 • wykonywać okulary  dla indywidualnych potrzeb klientów
 • dokonywać napraw  i konserwować wszystkie typy okularów
 • wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomocy wzrokowej
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • gabinety optometrystyczno-kontaktologiczne
 • salony optyczne
 • zakłady produkujące sprzęt optyczny
 • serwisy naprawy sprzętu optycznego
 • możliwość prowadzenia własnego salonu optycznego

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość i zdolność koncentracji uwagi
 • zdolności manualne
 • duża precyzja i dokładność
 • cierpliwość
 • komunikatywność

 

Zapisz się online

Godło RP