Kursy zawodowe

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Rachunkowość (EFS)

Kwalifikacja A65:
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
liczba godzin: 540
liczba godzin e-learningu: 150

 


Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najistotniejszych elementów funkcjonowania każdej firmy czy instytucji. Czynnościami tymi zajmują się specjaliści ds. kadrowo-płacowych. Istotą tej pracy jest prowadzenie kompleksowej obsługi na odcinku zatrudniania i wynagradzania wszystkich osób pracujących na rzecz firmy.

Osoba zatrudniona w komórce kadrowo-płacowej musi znać szczegółowo Kodeks pracy i śledzić na bieżąco wszelkie zmiany w tym zakresie. Niezbędna jest biegła znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W codziennej pracy kadrowca konieczna jest też umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych typu Symfonia czy Płatnik.

Pracownik działu kadr musi być osobą odpowiedzialną, bardzo dobrze zorganizowaną, komunikatywną i odporną na stres. Praca ta polega na nieustannym kontakcie z ludźmi, a od jej właściwego wykonywania zależy efektywna polityka kadrowa firmy.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak: umowy o dzieło, umowy zlecenia
 • obliczenie wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie deklaracji do zus, urzędu skarbowego, gus, pfron
 • rozliczanie delegacji pracowniczych
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów
 • rozliczanie podatku vat, akcyzowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • działy HR firm prywatnych oraz instytucji publicznych
 • biura rachunkowe
 • własna działalność gospodarcza

 

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • bezpłatna nauka
 • podręczniki dla słuchaczy
 • ubezpieczenie
 • praktyki
 • państwowy egzamin po ukończonym kursie
 • nauka w komfortowych, nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna

 

 

Zapisz się online

Godło RP