Kursy zawodowe

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Rachunkowość (EFS)

Kwalifikacja A36:
Prowadzenie rachunkowości
liczba godzin: 520
liczba godzin e-learningu: 150

Pobierz informacje o kursie

 


Do głównych zadań specjalisty do spraw rachunkowości należy organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie i instytucji, dokumentowanie zmian wartości majątku, księgowanie operacji gospodarczych, dokonywanie rozliczeń finansowych, prowadzenie rachunku kosztów i wyników, sporządzanie sprawozdań finansowych, dokonywanie ich analizy oraz opracowywanie raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy.

Specjalista do spraw rachunkowości może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w jednostkach sektora finansów publicznych, w bankach, w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej, w jednostkach zajmujących się ubezpieczeniami lub w biurach rachunkowych.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • sporządzanie i kontrolowanie dowodów księgowych oraz kwalifikowanie ich do księgowania
 • klasyfikowanie aktywów i pasywów
 • rozlicznie kosztów działalności organizacji
 • planowanie amortyzacji środków trwałych
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • stosowanie różnych form rozliczeń pieniężnych
 • stosowanie oprogramowania finansowo-księgowego
 • prowadzenie i rozlicznie inwentaryzacji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • ocena sytuacji majątkowej i finansowej organizacji

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • biura rachunkowe
 • działy księgowości w firmach prywatnych oraz jednostkach administracji publicznej
 • instytucje finansowe
 • kancelarie doradcze i audytorskie
 • banki
 • własna działalność gospodarcza

 

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • bezpłatna nauka
 • podręczniki dla słuchaczy
 • ubezpieczenie
 • praktyki
 • państwowy egzamin po ukończonym kursie
 • nauka w komfortowych, nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna

 

 

Zapisz się online

Godło RP