Kursy zawodowe

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Programowanie i bazy danych

Kwalifikacja EE09:
Programowanie, tworzenie i administr. stronami internet. i bazami danych
liczba godzin: 305
liczba godzin e-learningu: 150

Pobierz informacje o kursie
Podczas rocznej nauki na tym kierunku nauczysz się jak projektować, tworzyć, administrować oraz użytkować bazy danych, a także programować aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne. Nabędziesz również umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i administracji stronami www oraz systemami zarządzania treścią. A dodatkowo w ramach nauki możesz zrealizować kursy Cisco Networking Academy.

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację EE.09 Programowane, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych
 • Certyfikat Cisco Networking Academy

  PRZEDMIOTY:

 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych (m.in. języki JavaScript, PHP, CSS) 
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych (w tym język SQL) 
 • Aplikacje desktopowe i mobilne Lokalne systemy baz danych 
 • Witryny i aplikacje internetowe 
 • Podstawy informatyki 
 • E-learning – m.in. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Język angielski zawodowy, Działalność gospodarcza, Kompetencje personalne i organizacja pracy zespołów.
 

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Przedsiębiorstwa i korporacje pracujące w oparciu o big data - duże, zmienne i różnorodne zbiory danych
 • Ośrodki badawcze i analityczne
 • Firmy programistyczne, tworzące oprogramowanie komputerowe
 • Punkty serwisowe
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych

 NASI PARTNERZY:

Ucząc się programowania w TEB Edukacja można skorzystać z wielu cenionych kursów Cisco Networking Academy dostępnych zarówno indywidualnie w formie e-learningu, jak i podczas zajęć z instruktorem. Można też w ramach nauki uzyskać dodatkowe certyfikaty od naszego partnera.

Więcej szczegółów dotyczących dostępnych kursów sprawdź w zakładce Partnerzy.

 

Zapisz się online

Godło RP