TEB Wałbrzych

Kursy - Wałbrzych

Powrót do listy
999.00 zł Inspektor Danych Osobowych Tryb zajęć: Zajęcia będą realizowane od godziny 9.00 Czas trwania: 20 godzin lekcyjnych Termin kursu: 28/05 i 29/05 2018 Termin zapisów: 2018-05-24

 Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych

 

Opis:

1. Zasady rozliczności i szacowania ryzyka, etapy wdrażania
Harmonogram wdrożenia wymogów RODO, zadania dla zespołu wdrożeniowego,
Omówienie procesu przeprowadzenia audytu przedwdrożeniowego,
Szacowanie ryzyka.
2. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej
Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem
Przechowywanie danych
Dokumentacja
Zasady przetwarzania danych osobowych:
Legalność przetwarzania danych osobowych
Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarzamy
Przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych danych „wrażliwych”
Szczególna staranność przetwarzania danych
Udostępnienie danych osobowych
Zapewnienie możliwości spełniania uprawnień osobie której dane dotyczą
Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego
3. Dokumentacja wynikająca z RODO
Upoważnienia i polecenia
Zgłaszania incydentów
Rejestry czynności
Polityki

3. Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO)
Obowiązek dokonywania oceny planowanego przedsięwzięcia przez pryzmat jego skutków dla ochrony danych;
Obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
Obowiązek wdrożenia środków zapewniających zbieranie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu ich przetwarzania (privacy by default);
4. Inspektor Ochrony Danych
Wymogi formalno-prawne dla Inspektora Ochrony Danych;
Możliwość powołania jednego Inspektora Ochrony Danych dla wielu podmiotów,
Inspektor ochrony danych a Administrator bezpieczeństwa informacji –
podobieństwa i różnice.
Wymogi kwalifikacyjne
Status w strukturze organizacyjnej
Zadania IDO
5. Zawieranie umów powierzenia danych
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
Zawieranie umów i zgody administratora.
Badanie gwarancji podmiotu przetwarzającego.
6. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Sankcje cywilne, w tym prawo do odszkodowania
Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego stosowane względem ADO
6.. Bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach  elektronicznych
Nowe wymagania RODO
Jak zabezpieczyć system  teleinformatyczny w firmie
Monitoring wizyjny jako źródło danych osobowych
Chmura
Ewidencja sprzętu i oprogramowania
Procedury bezpieczeństwa


Trenerzy
 
 JANUSZ MALINOWSKI  – absolwent WSP w Krakowie.  Były pracownik  Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu (wizytator szkolnictwa zawodowego, koordynator edukacji informatycznej). Odbywał staże w Niemczech i Francji. Prowadził szkolenia dla uczniów  „Jak założyć własną firmę”. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu informatyki. Od 2003 roku prowadzi firmę BAJAN w Wałbrzychu. Prowadził szkolenia komputerowe  dla: DC Edukacja – Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych Gdańsk w ramach projektu MEN i EFS, Międzynarodowego  Centrum Szkoleń i Kompetencji Lublin – ECDL, Bit Polska – szkolenia dla niepełnosprawnych ECDL EFS, TEB Edukacja. Jest partnerem  Microsoft. Posiada Certyfikat AER Authorized Education Reseller. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Członek Stowarzyszenia  Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.    
 
 
LESZEK MALINOWSKI – certyfikowany trener biznesu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i  Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Były wykładowca zarządzania oraz  logistyki. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych. Asesor kompetencji zawodowych. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Autor publikacji  specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Współpracownik wielu firm szkoleniowych.  Specjalista w zakresie back office, analiz kosztów działalności firm, technik organizatorskich oraz obniżenia kosztów procesów logistycznych. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Członek Stowarzyszenia  Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w  administracji oraz służbie zdrowia.  Strona trenerska: www.leszekmalinowski.pl       

Certyfikat:

Po skończonym kursie każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie na drukach MEN, oraz certyfikat TEB Edukacja.

Płatności:

Opłata wpisowa 100 zł przy podpisywaniu umowy, pozostała kwota, czyli 899 zł płatna na dzień przed rozpoczęciem kursu na numer konta, który podany jest w umowie.

Materiały:

Materiały przydatne w pracy IDO

Wymagania:

Brak

Zapisz się online

Podobne kursy:


Godło RP