Fundusze Europejskie - Tychy

Rusza portugalska edycja projektu:

„TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”.

Projekt jest adresowany do uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach, którzy uczą się w zawodzie technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik weterynarii, fototechnik.

W październiku 2017 roku 24 uczniów naszej szkoły pod opieką 2 nauczycieli wyjedzie na praktyki zagraniczne do Lizbony. Zachęcamy naszych uczniów do udziału!

W trakcie stażu uczniowie odbędą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii, poznają kulturę tego kraju poprzez uczestnictwo w szeregu wycieczek kulturowych i podszlifują znajomość języka angielskiego.

Na zakończenie stażu, każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europass Mobilność potwierdzający zdobyte na praktyce umiejętności, potwierdzenie nabytych kwalifikacji zgodnie z systemem ECVET oraz zaświadczenia o ukończonych kursach i odbytych warsztatach. W ramach otrzymanego dofinansowania uczniowie będą mieli zapewnione pełne wyżywienie, noclegi, transport, ubezpieczenie, przygotowanie językowe i wycieczki kulturowe.

Projekt „TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje” jest wynikiem wygranego konkursu realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus + w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Konkurs 2016”. 

Technikum TEB Edukacja w Tychach uzyskał w tym konkursie aprobatę Narodowej Agencji Programu Erasmus + i otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 247 308,21 zł na realizację projektu „TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”. 

Partnerem projektu jest portugalska firma Casa de Educacao działająca jako organizacja przyjmująca w ramach europejskich programów mobilności.


Za nami jest już projekt „W krainie flamenco TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”. W październiku 2016 roku, 24 uczniów naszego technikum odbyło praktyki zagraniczne w Walencji.

Celem projektu była poprawa kompetencji zawodowych uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach poprzez realizację praktyk w przedsiębiorstwach hiszpańskich i zdobycie kluczowych umiejętności w branży informatycznej i logistycznej.

Technikum TEB Edukacja w Tychach by zrealizować projekt pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 242 002,66 zł.

W trakcie stażu uczniowie odbyli praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach z wspomnianych branży. Poznawali kulturę tego kraju poprzez codzienną pracę, obcowanie z hiszpańską kulturą i uczestnictwo w wielu wycieczkach po Walencji. Dodatkowym atutem wyjazdu było szlifowanie znajomości języka angielskiego i poznanie języka hiszpańskiego.

Aby uczcić projekt i podzielić się wrażeniami z wyjazdu dyrekcja szkoły zorganizowała uroczystą galę podsumowującą 4-tygodniowe praktyki. W sali kinowej zebrali się wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz goście. Swoją obecnością zaszczycili ich: Dyrektorzy Techników TEB Edukacja z Gdańska, Gliwic, Poznania i Bielska-Białej oraz Dyrektor z zaprzyjaźnionego Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, a także gość specjalny Pani Aleksandra Kuciapa reprezentująca firmę Esmovia - partnera projektu, działająca jako organizacja przyjmująca w ramach europejskich programów mobilności.

Na dużym ekranie wyświetlono przygotowane przez uczniów filmy, dokumentujące praktyki w hiszpańskiej Walencji. Można było zobaczyć, w jakich firmach pracowała młodzież z tyskiego TEB-u oraz jakie atrakcje oferowała Walencja w czasie wolnym. W wywiadach stażyści opowiedzieli więcej o praktykach i doświadczeniu, które tam zdobyli.

Galę uświetniła szkolna grupa teatralna, która przygotowała autorską wersję czerwonego kapturka. Efektownym występem tanecznym popisały się uczennica Marta Sojka z partnerką taneczną. Część artystyczną dopełnił pokaz aerobiku na stepach przygotowany przez uczennice klas pierwszych i drugich.
Najważniejszym punktem programu było wręczenie wszystkim uczestnikom stażu certyfikatów i dokumentów potwierdzających odbycie zagranicznych praktyk zawodowych.

Dla tych, którym nie udało się wyjechać mamy dobrą wiadomość. Szkoła pozyskała nowe środki z UE w wysokości 247 308,21 zł i w październiku 2017 roku kolejni uczniowie szkoły będą mogli wziąć udział w 4-tygodniowych praktykach zagranicznych – tym razem w portugalskiej Lizbonie.

czytaj więcej >>


Technikum TEB Edukacja w Tychach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem: „W krainie flamenco TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”.

Celem projektu jest poprawa kompetencji zawodowych uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach poprzez odbycie praktyk w przedsiębiorstwach hiszpańskich i zdobycie kluczowych umiejętności dla branży informatycznej i logistycznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 242 002,66 PLN

Technikum TEB Edukacja w Tychach przystąpiło do konkursu realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus + w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Konkurs 2015.

Czytaj więcej na temat projektu >>

Miło nam poinformować, że nasz projekt uzyskał aprobatę Narodowej Agencji Programu Erasmus + i otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 242 002,66 zł na realizację projektu „W krainie flamenco TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”. Partnerem projektu jest hiszpańska Firma ESMOVIA z Walencji działająca jako organizacja przyjmująca w ramach europejskich programów mobilności.

Projekt jest adresowany do uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik informatyk. W październiku 2016 roku 24 uczniów naszej szkoły pod opieka 2 nauczycieli wyjedzie na praktyki zagraniczne do Walencji.

W trakcie stażu uczniowie odbędą praktyki zawodowe w do przedsiębiorstw z branży logistycznej i informatycznej w Hiszpanii , poznają kulturę tego kraju poprzez uczestnictwo w szeregu wycieczek kulturowych i podszlifują znajomość języka angielskiego.

Na zakończenie stażu, każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europass Mobilność potwierdzający zdobyte na praktyce umiejętności, potwierdzenie nabytych kwalifikacji zgodnie z systemem ECVET oraz zaświadczenia o ukończonych kursach i odbytych warsztatach.

W ramach otrzymanego dofinansowania uczniowie będą mieli zapewnione pełne wyżywienie, noclegi, transport, ubezpieczenie, przygotowanie językowe i wycieczki kulturowe.


Godło RP