Plener Artystyczny - Rybnik

REGULAMIN
ARTYSTYCZNEGO PLENERU
MALARSKO-FOTOGRAFICZNEGO

1. Informacje ogólne
Organizatorem pleneru jest Technikum TEB Edukacja w Rybniku. Plener przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu rybnickiego, którzy w wyznaczonym terminie zgłosili chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu. Inspiracją jest architektura oraz zabytki Rybnika.
2. Cele pleneru
Głównym celem jest rozwijanie umiejętności twórczych malarzy, grafików, oraz fotografów. Rozwijanie u uczniów wrażliwości na piękno, inspirowanie twórczego myślenia, popularyzacja nowych technik artystycznych oraz promowanie młodych artystów. Wynikiem pleneru będzie wystawa prac w siedzibie Technikum TEB Edukacja w Rybniku w później ustalonym terminie. Wystawa będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Rybnika.
3. Zgłoszenia uczestnictwa
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania karty zgłoszenia podanej w załączniku na adres mailowy zgloszenia.plener@gmail.com do dnia 19 maja 2017 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
4. Warunki wystawy
Uczestnik wystawy zobowiązany jest do przesłania jednej wybranej pracy fotograficznej wykonanej podczas pleneru na adres mailowy zgloszenia.plener@gmail.com oraz jednej pracy malarskiej do siedziby szkoły do dnia 8 września 2017roku. Termin wystawy będzie podany w późniejszym czasie.
5. Postanowienia końcowe
Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne użyczenie swojej pracy do celów promocji oraz reklamy pleneru i szkoły. Uczestnicy oraz prawni opiekunowie wyrażają zgodę na bezpłatne użyczenie swojej pracy do celów promocji i reklamy pleneru i na wykorzystanie swoich prac na wystawie poplenerowej. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U Nr 133 poz. 883).
6. Dane organizatora:
TEB Rybnik, ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik
Tel: 32 661 42 81
Tel: 32 423 78 17
E-mail: rybnik@teb.pl


Godło RP