TEB Radom

Oferta

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:

Stawiając na kształcenie w technikum TEB Edukacja Radom, wybierasz możliwość nauki jednego z wielu atrakcyjnych i przyszłościowych zawodów jak technik obsługi turystycznej, technik cyfrowych procesów graficznych, technik analityk- analiza biochemicznai środowiskowa, technik weterynarii, technik informatyk- klasa patronacka Microosoft, technik ekonomista z certyfikatami Microsoftu czy technik usług fryzjerskich z Wizażem i stylizacją. Każdy z zawodów podzielony jest na kilka kwalifikacji, część z nich wspólnych dla różnych profesji, co dodatkowo zwiększa ilość opcji i pozwala w łatwy i szybki sposób przekwalifikować się lub uzyskać parę specjalizacji naraz. Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz państwowy dyplom poświadczający pełne przygotowanie do pracy w zdobytym zawodzie. Ale średnia szkoła techniczna to nie tylko praktyczne kompetencje, to również edukacja ogólnokształcąca, na poziomie liceum, zapewniająca świadectwo maturalne. Technikum w Radomiu wyposażone jest w nowoczesne pracownie oraz zaawansowany sprzęt, z którego uczniowie swobodnie korzystają przez cały czas trwania nauki. Nacisk na praktyczną naukę zawodu pozwala młodzieży skutecznie poznać tajniki wybranego fachu oraz opanować wszelkie związane z jego wykonywaniem umiejętności. W naszej szkole masz również możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy na licznych zajęciach nadprogramowych, warsztatach językowych czy w ramach kół zainteresowań prowadzonych przez dobrych specjalistów z pasją. Wybór technikum to przede wszystkim inwestycja w przyszłość, to gwarancja zatrudnienia, to pewność, że będziesz się liczyć na rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły są bowiem bardzo cennymi, doskonale przygotowanymi do konkretnego zawodu pracownikami dodatkowo wyposażonymi także w szeroką wiedzę ogólną. 

ff

Aktualności:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO TECHNIKUM

Informujemy, że wykaz podręczników do wszystkich uczniów klas Technikum wywieszony jest w Szkole ul....

Czytaj więcej

Przerwa świąteczna

Sekretariat  w okresie świątecznych bedzię nieczynny : 23-26.12.2018  29-31.12.2018 i 1-2.01.2019 

Czytaj więcej