Aktualności

Powrót do listy

Terapia zajęciowa - ostatnie wolne miejsca w naborze zimowym  

2018-02-15

Terapeuta zajęciowy prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych.

Pełni istotną rolę jako członek zespołu terapeutycznego wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba rehabilitacji i leczenia w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

Terapeuta zajęciowy wykonując swe zadania przyczynia się do usprawnienia kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, przez co pomaga osobom niepełnosprawnym osiągnąć przynajmniej częściową zdolność do samodzielnego życia.


Godło RP