Egzamin Zawodowy (czerwiec 2019) - Płock

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

1. Higienistka stomatologiczna

2. Opiekun medyczny

3. Technik administracji

4. Technik farmaceutyczny

5. Technik informatyk

6. Technik masażysta

7. Terapeuta zajęciowy


Godło RP