Aktualności

Powrót do listy

OTWIERAMY SEKRETARIATY  

2020-05-13

UWAGA UWAGA - OTWIERAMY SEKRETARIATY
Sekretariat TEB Edukacja w Płocku jest ponownie otwarty przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Prosimy o:
*przychodzenie do sekretariatu w maseczkach
*dezynfekowanie rąk przy użyciu środka antyseptycznego
*zachowywanie bezpiecznego odstępu (min. 1,5 m)
*przestrzeganie instrukcji pracowników szkoły podczas przekazywania dokumentów

Dbając o Państwa bezpieczeństwo, wnętrze budynku będzie wielokrotnie dezynfekowane w ciągu dnia, aby zachować maksymalną ochronę osób przebywających w szkole.Godło RP