Aktualności

Powrót do listy

KURS DLA DIETETYKÓW  

2017-07-07

Czy jadłospisy w Twojej placówce na pewno spełniają wymogi Ministra Zdrowia? WAŻNE!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach produkty spożywcze wykorzystywane w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych muszą być dostosowane do określonych warunków dla konkretnej grupy wiekowej, odpowiadających bieżącym normom żywienia dla ludności polskiej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 r.

Źródło: art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65)


Poświęć chwilę i odpowiedz na ważne pytania:

1. Czy plany żywieniowe stosowane w Twojej placówce uwzględniają normy i zalecenia IŻŻ?

2. Czy jadłospisy są udostępniane publicznie (również do wiadomości rodziców i sanepidu)?

3. Czy jadłospisy informują o bilansie norm odżywczych, wartościach energetycznych oraz procentowym rozkładzie posiłków?


Jeśli na przynajmniej JEDNO z tych pytań padła odpowiedź przecząca, oznacza to, że placówka NIE SPEŁNIA WYMOGÓW Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Czy na pewno warto narażać się na konsekwencje?

Przygotuj się do niezapowiedzianej kontroli! Co dalej?

W odpowiedzi na Rozporządzenie Ministra Zdrowia powstał Program przeznaczony do właściwego bilansowania w żywieniu zbiorowym.

Program ZdroweZbiorowe posiada bazę ponad 7000 produktów i gotowych przepisów opracowanych na podstawie norm i zaleceń IŻŻ.

Program bilansuje jadłospisy na podstawie wybranej grupy żywieniowej z uwzględnieniem określonych norm.

Po wygenerowaniu jadłospisu, powstają gotowe wydruki zawierające wszystkie wymagane przez Ministra Zdrowia informacje.

 

SZCZEGÓŁU DOT. SZKOLENIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE W ZAKŁADCE KURSY (PO WYBRANIU MIASTA PŁOCK) LUB NA STRONIE:

http://www.teb.pl/miasta/plock/kursy/zywienie-zbiorowe-w-programie-zdrowezbiorowe.pl,7539

 


Godło RP