TEB Nowy Sącz

Organizacja zajęć zdalnych

Organizacja zajęć zdalnych  

W naszej szkole słuchacze i nauczyciele spotykają się na zajęciach w aplikacji Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć w formie wideokonferencji za pośrednictwem telefonu lub komputera. Nauka odbywa się w czasie rzeczywistym dzięki czemu uczestnicy zajęć pozostają ze sobą w bezpośrednim kontakcie, zadając pytania nauczycielom czy realizując projekty grupowe. Poprzez Teams-y nauczyciele i słuchacze mogą również dzielić się ze sobą prezentacjami i innymi plikami, które pozwolą zgłębiać przekazywaną w trakcie zajęć wiedzę.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu przypominającego, jak logować się do naszego systemu:https://bit.ly/31d1f5q

 

TEB Edukacja oferuje także bezpłatny dostęp do innych aplikacji pakietu Office365, takich jak World, Excel i PowerPoint. Nasi słuchacze otrzymują dostęp do Szkolnej Biblioteki Cyfrowej, która zawierafilmy, e-booki, materiały e-learningowe, lekcje oraz testy.


Godło RP