Plany zajęć

 

UWAGA!

Słuchaczki i słuchacze, którzy w semestrze jesiennym 2019/2020 realizują praktyki zawodowe 

muszą donieść do szkoły kserokopie polisy ubezpieczeniowej NNW !!!

                                                                             Aneta Kubicka
Regulamin opłat związany z organizacją egzaminu zawodowego

 SZANOWNI PAŃSTWO

informuję że do 30 listopada 2019 należy uregulować opłatę

związaną z częściowym pokryciem kosztów związanych z organizacją egzaminów zawodowych 

(regulamin powyżej)

 

Bardzo proszę o sprawdzanie planów przed każdym zjazdem !!!


Dyżury Dyrektor Anety Kubickiej:

każdy piatek 15:00-18:00  (za wyjątkiem 4.10.2019)

12 października (sobota) - godz. 8:00 - 13:00

19 października (sobota) - godz. 10:00 - 15:00

 

 HARMONOGRAM ZJAZDÓW ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Plan zajęć_jesień    HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA_ 2018  aktualizacja 02.10.2019

Plan zajęć_jesień     OPIEKUN MEDYCZNY_2019_Z   aktualizacja 16.10.2019

Plan zajęć_jesień    TECHNIK MASAŻYSTA_2018  aktualizacja 28.10.2019

Plan zajęć_jesień    TECHNIK RACHUNKOWOŚCI_2018  aktualizacja 18.09.2019 

Plan zajęć_jesień    TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH_2019_Z  aktualizacja 18.09.2019  

Plan zajeć_jesień    TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH_2018   aktualizacja 18.09.2019 

Plan zajęć_jesień    TECHNIK BHP_2018   aktualizacja 08.10.2019


Plany zajęć dla uczniów     I SEMESTRÓW !!

Plan zajęć_jesień_TECHNIK FARMACEUTYCZNY_2019  aktualizacja 6.11.2019

Plan zajęć_jesień_TECHNIK MASAŻYSTA_2019  aktualizacja 28.10.2019

 Plan zajęć_jesień_TECHNIK ADMINISTRACJI_2019  aktualizacja 25.09.2019

Plan zajęć_jesień_TECHNIK BHP_2019 aktualizacja 23.10.2019

Plan zajęć_jesień_OPIEKUN MEDYCZNY_2019_L   aktualizacja 08.10.2019 

Plan zajęć_jesień_TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH_2019  aktualizacja 08.11.2019

Plan zajęć_jesień_HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA_2019 aktualizacja 23.10.2019

Plan zajęć_jesień_TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ_2019   aktualizacja 6.11.2019 - cały plan

 

 

 KIERUNKI ROCZNE

Plan zajęć ReM_z_2019 Z  nabór zimowy, 2 semestr (wykłady z przedmiotu Organizacja pracy rejestracji od 20.09-4.10.2019 r. odbywają się w siedzibie TEB a pozostałe w Ventriculusie w indywidualnych terminach) -data aktualizacji 27.09.2019 r.

Plan zajęć ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA   ANP_2019     data aktualizacji 27.09.2019r.  

Plan zajęć STYLIZACJA PAZNOKCI Z CERTYFIKATEM SEMILAC  SP_2019      data aktualizacji  05.11.2019 r.  

Plan zajęć  WIZAZ I STYLIZACJA  WiS_2019       (prosimy zwracać uwagę na zajęcia w podziale na grupy ćwiczeniowe)         data aktualizacji    30.10.2019 r.

Plan zajęć REJESTRATORKA MEDYCZNA/SEKRETARKA MEDYCZNA  ReM_z_2019 L  nabór letni (1 semestr)   data aktualizacji 04.10.2019 r.    (wykłady z przedmiotu Organizacja pracy rejestracji z elem. etyki zawodowej odbywaję się w dniach 05.10., 06.10. i 18.10.2019 r. w szkole, pozostałe zajęcia z tego przedmiotu odbywają się w terminach ustalonych z nauczycielem w Poradni Ventriculus)

Plan zajęć FOTOGRAFIA Z CERTYFIKATEM CANON  Fot_z_2019     data aktualizacji 9.10.2019 r.

Plan zajęc DIETETYKA I ZABURZENIA ODŻYWIANIA   D_z_2019    data aktualizacji  09.11. 2019 r.

Plan zajęć JĘZYK ANGIELSKI     JA_z_2019      data aktualizacji  7.11.2019 r.

Plan zajęć TRENER PERSONALNY  TP_z_2019     data aktualizacji 1.10.2019 r.

Plan zajęć PODOLOGIA I PIĘLEGNACJA STÓP  PIPS_z_2019   data aktualizacji 30.10.2019 r.

Plan zajęć MAKIJAŻ PERMANENTNY  MP_z_2019     data aktualizacji 5.11.2019 r.   


Godło RP