TEB Katowice

Oferta

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:

Nauka w technikum TEB Edukacja w Katowicach to sprawdzony sposób na zdobycie prawa do wykonywania przyszłościowego zawodu a także matury. Zarówno ci młodzi ludzie, którzy stawiają na wyuczenie się konkretnego fachu, jak i ci, którzy chcą kontynuować naukę, nie zamykając sobie drogi do studiowania na uczelni wyższej, docenią ofertę edukacyjną technikum w postaci jednoczesnego kształcenia ogólnego i zawodowego. W technikum w Katowicach praktycznie przygotowujemy naszych uczniów do wielu ciekawych zawodów, gwarantujących dobrze płatne zatrudnienie, jak technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik spedytor czy technik weterynarii. Każdy z zawodów jest podzielony na kilka kwalifikacji, a po uzyskaniu wszystkich z nich uczeń uzyskuje państwowy dyplom technika i jest automatycznie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Warto dodać, że czteroletnia nauka w technikum w Katowicach kończy się oczywiście egzaminem maturalnym. Absolwenci naszego technikum to zatem nie tylko dyplomowani technicy  wyposażeni w umiejętności praktyczne, którzy doskonale poradzą sobie na rynku pracy, ale także przyszli studenci uniwersytetów.

Kadra nauczycielska w naszym technikum to specjaliści w swojej dziedzinie, potrafiący w sposób pasjonujący i efektywny przekazywać swoją wiedzę. Dbają oni o doskonałą atmosferę podczas nauki, zachęcają do brania udziału w zajęciach fakultatywnych i kołach zainteresowań. Potrafią także do każdego z nich podejść w sposób indywidualny. Nauka danego zawodu odbywa się w większości przez zdobywanie praktycznej wiedzy na dany temat. Pomagają w tym doskonale wyposażone pracownie i nowoczesny sprzęt, do którego każdy uczeń ma nieograniczony dostęp.

 

Technik sterylizacji medycznej liczba semestrów: 2, tryby: dzienny, weekendowy
cena: 0 zł / za m-c w trybie dziennym
cena: 0 zł / za m-c w trybie weekendowym
Pobierz informacje o kierunku


Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

 PRZEDMIOTY

 • Podstawy przedsiębiorczości
 •  Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy sterylizacji medycznej
 • Zarys anatomii i fizjologii
 • Język migowy
 • Technologia mycia, dezynfekcji  sterylizacji medycznej
 • Język angielski zawodowy
 • Procesy mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Sterylizacja sprzętu i wyrobów medycznych

 

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • GRATIS Certyfikaty:
  - Pierwsza pomoc przedmedyczna
  - ECOLAB - „Dezynfekcja w reprocesowaniu narzędzi medycznych”

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 Perspektywy zatrudnienia:

 • publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym

 • gabinety kosmetyczne

 • prywatne gabinety stomatologiczne

 • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych

 NASI PARTNERZY:

 • ECOLAB –  światowy lider w dziedzinie profesjonalnego utrzymywania higieny. W TEB Edukacja przeprowadza szkolenia dla słuchaczy.

 

Zapytaj o kierunek Zapisz się online


Godło RP