Aktualności

Powrót do listy

Deklaracja na egzamin poprawkowy  

2018-03-28

Osoby, które nie zdały egzaminu w zimowej sesji 2018 mogą przystąpić do poprawki w czerwcu. Warunkiem jest złożenie deklaracji do 29.03.2018 ! 


Godło RP