Technik farmaceutyczny III

Technik farmaceutyczny IV

Terapeuta zajęciowy II

Technik masażysta IV

Higienistka stomatologiczna IV

Technik elektroradiolog IV

Opiekun medyczny II

09 lut

8:00-12:00

Świadczenia farmaceutyczne A.B.

s.10

8:00-12:00

Świadczenia farmaceutyczne I.G.

s.9

8:00-12:00

Prowadzenie terapii zajęciowej K.W.

s.7

8:00-12:00

Teoria masażu I.D.

Kantaka 6 s.37

8:00-12:00

Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej J.K. s.5

Medix

8:00-12:00

DZIAŁANIA NAD OSOBA CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ M.T.

s.6

12:00-15:50

Świadczenia farmaceutyczne A.B.

s.10

12:00-15:50

Świadczenia farmaceutyczne I.G.

s.9

12:00-15:50

Podstawy terapii zajęciowej M.T.

s.7

12:00-15:50

Masaż I.D.

Kantaka 6 TEB1

12:00-15:50

Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej J.K. s.5

Medix

12:00-15:50

OPIEKA NAD OSOBĄ CHORA I NIESAMODZIELNĄ K.S.

s.6

10 lut

9:00-12:00 Technika sporządzania leków J.Ś.

s.10


8:00-12:00

Farmakologia I.G.

s.9

8:00-12:00

Prowadzenie terapii zajęciowej K.W.

Kantaka 6

s.17

8:00-12:00

Wybrane zagadnienia kliniczne M.T.

s.6

8:00-12:00

Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej J.K.

s.5

8:00-12:00

Radioterapia P.S.

s.7

8:00-12:00

OPIEKA NAD SOOBĄ CHORA I NIESAMODZIELNĄ K.S.

s.4

12:00-15:50

Technika sporządzania leków J.Ś.

s.10


12:00-15:50

Farmakologia I.G.

s.9

12:00-15:50

Prowadzenie terapii zajęciowe K.O.

Kantaka 6 s.17


12:00-15:50

Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej J.K.

s.5


12:00-15:50

Fizyka i aparatura w elektroradiologii P.S

s.7

12:00-15:50

DZIAŁANIA NAD OSOBA CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ M.T.

s.4
Technik sterylizacji medycznej II

Technik weterynarii II

Technik masażysta II

Asystentka stomatologiczna II

Technik usług kosmetycznych II

Technik usług kosmetycznych IV

Grafika komputerowa

Asystent nauczyciela przedszkola

09 lut

8:00-12:00

ZARYS ANATOMII I FIZJOLOGII A.D. Kantaka 6 s.15

8:00-12:00

CHÓW ZWIERZĄT

s.11

8:00-12:00

MASAŻ M.O.

Kantaka 6 TEB1


8:00-12:00

ZABIEGI GR I. J.K.

s.2

8:00-12:00

KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA DŁONI STÓP I CIAŁA J.M. Kantaka 6 s.46

8:00-12:00

Grafika wektorowa M.Ł

s.12


12:00-15:50

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH D.P. Kantaka 6 s.15

12:00-15:50

CHÓW ZWIERZĄT W PRAKTYCE

s.11

12:00-15:50

ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ H.K. Kantaka 6 s.37


12:00-15:50

ZABIEGI GR I. J.K.

s.2

12:00-15:50

KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA DŁONI STÓP I CIAŁA J.M. Kantaka 6 s.46

12:00-15:50

Podstawy DTP

s.12


10 lut

8:00-12:00 WYKONYWANIE DEKONTAMINACJI MEDYCZNEJ R.W. Kantaka 6 s.15


8:00-12:00

CHÓW ZWIERZĄT M.P.

s.11

8:00-12:00

TEORIA MASAŻU M.O.

Kantaka 6 s.37

8:00-12:00

PROPEDEUTYKA STOMATOLOGICZNA D.W.

Kantaka 6 s.48
8:00-12:00

Grafika wektorowa M.Ł

s.12

8:00-12:00

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA K.O.

Kantaka 6 s.46

12:00-15:50

WYKONYWANIE DEKONTAMINACJI MEDYCZNEJ R.W. Kantaka 6 s.15

12:00-15:50

CHÓW ZWIERZĄT W PRAKTYCE

s.11

12:00-15:50

JĘZYK MIGOWY L.G.

Kantaka 6 s.37

12:00-15:50

JĘZYK MIGOWY L.G. Kantaka 6 s.3712:00-15:50

Podstawy DTP

s.12

12:00-15:50

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA M.O. s.46

Technik farmaceutyczny III

Technik farmaceutyczny IV

Terapeuta zajęciowy II

Technik masażysta IV

Higienistka stomatologiczna IV

08 lut

14:20-19:00

Język migowy L.G.

s.10

15:05-19:00

Farmakologia I.G.

s.9

14:20-19:00

Anatomia i pierwsza pomoc H.K

s.11


15:05-19:00

Masaż I.D.

s.7

15:05-19:00

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym E.D

s.5