Technik geodeta
liczba semestrów: 8
tryb dzienny - sprawdź wybierając miasto
Oddział: Racibórz

Pobierz informacje o kierunku

Technik geodeta to zawód związany z budownictwem i inwestycjami – dziedzinami o ogromnym potencjale rozwojowym i dużych możliwościach na rynku pracy!

Możesz zdobyć państwowy dyplom technika!

Wykonywanie map, pomiarów w terenie, opracowań geodezyjnych i kartograficznych – to tylko niektóre z zadań zawodowych, które wykonuje technik geodeta. Nie grozi Ci nuda, ponieważ część pracy wykonujesz w terenie, a część w biurze! Zatem: technik geodeta to świetny zawód dla osób, które nie potrafią usiedzieć w miejscu; a ponadto są precyzyjne, lubią liczyć, mierzyć, mają wysokorozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i zainteresowania techniczne. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w organach administracji samorządowej i pozarządowej, a także może prowadzić własną działalność świadczącą usługi geodezyjne.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

  • przeprowadzania wywiadów geodezyjnych w terenie
  • wykonywania pomiarów geodezyjnych
  • opracowywania map i profili terenu
  • tworzenia planów przestrzennego zagospodarowania terenu
  • wykonywania rozgraniczeń, podziałów, scalania i wywłaszczania nieruchomości
  • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
  • sporządzania kosztorysów prac geodezyjnych
  • prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej


Godło RP