Technikum

Technikum TEB Edukacja to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

Technikum TEB Edukacja jest czteroletnią szkołą niepubliczną dla absolwentów gimnazjum, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, tworząc szkołę, która nie tylko dostarcza wiedzy ogólnej i daje dobre przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim pozwala na nauczenie się zawodu w praktyce. W czasie trwania cyklu kształcenia proponujemy dodatkowe warsztaty i szkolenia, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do realizacji swoich zadań zawodowych. Pamiętamy również o tym, że życie młodego człowieka to nie tylko nauka, a również kontakt z rówieśnikami, czas wolny, hobby. Dlatego organizujemy naszym uczniom ciekawe wycieczki i wyjazdy integracyjne oraz dbamy o dobrą atmosferę w szkole. Absolwent ma otwartą drogę do dalszej edukacji będących kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy w wybranej branży i zawodzie. Może jednak równolegle podjąć pracę, gdyż zdobył już właściwą wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie.

 Czym się wyróżniamy:

  • Nauczymy Cię praktycznie wykonywać zawód
  • Solidnie przygotujemy Cię do matury
  • Będziesz dobrze przygotowany do podjęcia pracy już po technikum
  • Będąc absolwentem naszej szkoły łatwiej poradzisz sobie na studiach
  • Nasi nauczyciele indywidualnie i z zaangażowaniem traktują uczniów
  • Lekcje prowadzone są w ciekawy sposób w profesjonalnych pracowniach i salach
  • Dbamy o bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i dobre samopoczucie uczniów
  • Organizujemy ciekawe wycieczki, imprezy, dodatkowe zajęcia i kursy


Wybierz jeden z proponowanych przez nas kierunków i zdobądź zawód, który Cię interesuje, a będziesz wykonywał go z przyjemnością i pasją!Wybierz szkołę dla siebie:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej


Godło RP