Technik weterynarii
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

TECHNIK WETERYNARII wykonuje czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych oraz dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Współpracuje z lekarzem weterynarii, wykonuje również czynności laboratoryjne.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt
 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
 • wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego
 • określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
 • przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych
 • prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.
 • prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej
 • mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów
 • co najmniej 50% zajęć praktycznych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • nauczyciele-praktycy
 • przyjazna atmosfera
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą

 Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinety, lecznice, przychodnie weterynaryjne
 • gospodarstwa rolne
 • ogrody zoologiczne, schroniska
 • fermy przemysłowe
 • organy inspekcji weterynaryjnej

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Technikum

Technikum TEB Edukacja to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

Technikum Czytaj więcej

Liceum dla młodzieży

Wybierz liceum w TEB Edukacja. Solidnie przygotujemy Cię do matury oraz kontynuowania kształcenia na studiach lub w szkole policealnej.

Liceum dla młodzieży Czytaj więcej


Godło RP