Opiekun w domu pomocy społecznej
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, odderwanych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi.

Opiekun w domu pomocy społecznej w TEB Edukacja

Opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspokajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności przez podopiecznych domu pomocy społecznej lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje podopiecznym czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną i społecznością lokalną.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Rozpoznawanie i ocena stanu fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej
 • Opracowanie indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji
 • Sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego
 • Utrzymywanie sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym
 • Wspieranie oraz motywowanie osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Domy pomocy społecznej
 • Placówki służby zdrowia i opieki społecznej
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Hospicja dla dzieci i dorosłych
 • Ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej – GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 NASI PARTNERZY:

Promedica24

 • Od 2013 r. nieprzerwanie współpracujemy z firmą PROMEDICA24, organizując w ponad 20 miastach szkolenia dla kadry opiekuńczej.

  PROMEDICA24 jest liderem na rynku usług opiekuńczych dla klientów na terenie Polski, Niemiec i Anglii.  Poszukuje i przygotowuje do pracy kandydatów, zapewniając im legalną formę współpracy oraz organizując pobyt za granicą.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Projekty unijne EFS

Wybierz województwo, w którym mieszkasz i znajdź propozycję dla siebie.

Projekty unijne EFS Czytaj więcej

Liceum dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Liceum dla dorosłych Czytaj więcej


Godło RP