Opiekun małego dziecka

Opiekun małego dziecka
liczba semestrów: 2
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto
Oddziały: Gdańsk, Gdynia

Pobierz informacje o kierunku

Opiekun małego dziecka to osoba fizyczna sprawująca opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, zatrudniana przez gminy oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o pracę lub świadczenie usług. Opieka sprawowana jest w warunkach domowych, a czas jej sprawowania elastycznie dopasowany jest do czasu pracy rodziców dziecka.

Opiekun zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniając przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka. Dziecko pozostawione pod opieką posiadającego odpowiednie kwalifikacje opiekuna, uczy się i rozwija. Jest również bezpieczne, ponieważ opiekun jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy i musi posiadać warunki lokalowe zapewniające dziecku bezpieczną opiekę.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • wiedza z zakresu aspektów rozwoju dziecka
 • wiedza dotycząca źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • wiedza z zakresu mechanizmów rozwoju dziecka
 • umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska  rozwoju dziecka
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem
 • podstawy medycyny ratunkowej
 • odpowiedzialność prawna opiekuna

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • własne e-podręczniki

 • e-learning

 • dostęp do Office 365w chmurze

 • praktyczna nauka zawodu

 • wykwalifikowani nauczyciele-praktycy 

 • certyfikaty i referencje

 • dobrze wyposażone pracownie

 • przyjazna atmosfera

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Gminy oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – praca na podstawie umowy o pracę lub świadczenie usług
 • Własna działalność gospodarcza

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Język migowy – 60 h

 • Opieka nad dzieckiem chorym i niesamodzielnym – 50 h

 • ABC Przedsiębiorczości – 20 h + 7 h e-learning

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Technikum

Technikum TEB Edukacja to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

Technikum Czytaj więcej

Liceum dla młodzieży

Wybierz liceum w TEB Edukacja. Solidnie przygotujemy Cię do matury oraz kontynuowania kształcenia na studiach lub w szkole policealnej.

Liceum dla młodzieży Czytaj więcej


Godło RP