Asystent rodziny

Asystent rodziny
liczba semestrów: 2
tryb weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

Asystent rodziny ma za zadanie okresowo wspierać rodzinę, z którą pracuje, aby ta w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta zmierzają do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia lub powrotu dzieci do rodziców.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej oraz motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

 • sporządzanie opinii o rodzinie i jej członkach

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • własne podręczniki

 • e-learning

 • Office 365

 • praktyczna nauka zawodu

 • wykwalifikowani nauczyciele-praktycy 

 • certyfikaty i referencje

 • dobrze wyposażone pracownie

 • przyjazna atmosfera

 Perspektywy zatrudnienia:

 • ośrodki pomocy społecznej

 • podmioty, którym gmina zleciła prowadzenie pracy z rodziną

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Kurs mediacji – 60 h

 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – 90 h

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Technikum

Technikum TEB Edukacja to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

Technikum Czytaj więcej

Liceum dla młodzieży

Wybierz liceum w TEB Edukacja. Solidnie przygotujemy Cię do matury oraz kontynuowania kształcenia na studiach lub w szkole policealnej.

Liceum dla młodzieży Czytaj więcej


Godło RP