Asystent nauczyciela przedszkola
liczba semestrów: 2
tryb weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania zawodowe w przedszkolu wykonuje w ścisłej współpracy z nauczycielem. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • pomaga dzieciom w spożywaniu posiłków 
 • pomaga dzieciom w czynnościach higienicznych
 • pomaga dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się
 • nadzoruje dzieci podczas odpoczynku 
 • wykonuje czynności przygotowawcze do zabaw i zajęć oraz pomaga dzieciom pod kierunkiem nauczyciela. 
 • porządkuje z dziećmi zabawki i pomoce dydaktyczne
 • opiekuje się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek
 • organizuje miejsce pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż.

 Perspektywy zatrudnienia:

 • przedszkola, oddziały przedszkolne
 • inne placówki wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego)
 • żłobki
 • domy opieki całodobowej nad dzieckiem, świetlice szkolne 

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Dokument o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej 

 • Dyplom TEB Edukacja

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Język migowy - 45 godz.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Technikum

Technikum TEB Edukacja to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

Technikum Czytaj więcej

Liceum dla młodzieży

Wybierz liceum w TEB Edukacja. Solidnie przygotujemy Cię do matury oraz kontynuowania kształcenia na studiach lub w szkole policealnej.

Liceum dla młodzieży Czytaj więcej


Godło RP