Szkoły medyczne

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.
 • Nauka jest odpłatna i składa się z czesnego płaconego w 1, 2, 10 lub 12 ratach - w zależności od wybranej opcji regulowania płatności.
 • Przy zapisie podpisujesz z nami umowę o przeprowadzenie kształcenia.

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia (na wybranych kierunkach, pytaj w sekretariacie)

Finansowanie nauki

Szkoły policealne TEB Edukacja to szkoły niepaństwowe, finansowane z opłat uiszczanych przez słuchaczy w formie czesnego płatnego w 1, 2, 10 lub 12 ratach - w zależności od wybranej opcji płatności.

Ucząc się w naszych szkołach możesz skorzystać z systemu zniżek i promocji umożliwiającego znaczne obniżenie koszów kształcenia. Dajemy Ci również gwarancję stałego czesnego przez cały okres nauki.

Szkoły policealne TEB Edukacja oferują również kierunki bezpłatne. Nauka na wybranych kierunkach odbywa się zupełnie za darmo! O szczegóły zapytaj w sekretarciacie oddziału.

Nasi słuchacze nie ponoszą dodatkowych opłat m.in. za:

 • wpisowe
 • wydanie dokumentów m.in. świadectwa, legitymacji, zaświadczenia do ZUS, dyplomu ukończenia szkoły
 • materiały dydaktyczne, w tym kosmetyki do realizacji zajęć na kierunkach z uprawnieniami
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Ponadto słuchacze, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają składkę ubezpieczeniową.

Na życzenie słuchaczy szkoła wystawia faktury VAT.

Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla młodzieży

Wybierz liceum w TEB Edukacja. Solidnie przygotujemy Cię do matury oraz kontynuowania kształcenia na studiach lub w szkole policealnej.

Liceum dla młodzieży Czytaj więcej

Technikum

Technikum TEB Edukacja to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

Technikum Czytaj więcej


Godło RP