Ortoptystka - rehabilitacja wzroku
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

Ortoptystka wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku, a także ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Potrzeby kształcenia w zawodzie Ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • korzystanie z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych
 • charakteryzowanie rozwoju psychomotorycznego pacjenta w różnych okresach życia
 • objaśnianie przyczyny powstawania zeza, rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia, omawianie leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza
 • wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenie podstawowych chorób narządu wzroku
 • różnicowanie badań ortoptycznych i wybranych okulistycznych
 • wykonywanie badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki
 • stosowanie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia
 • modyfikowanie ćwiczeń w zależności od stanu i możliwości pacjenta
 • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
 • obserwowanie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi
 • edukowanie dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
 • współpraca z zespołem terapeutycznym
 • stosowanie profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia
 • korzystanie z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komuni-kowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną
 • udzielanie pierwszej pomocy

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • własne e-podręczniki 
 • e-learning

 • dostęp do Office 365 w chmurze
 • praktyczna nauka zawodu 
 • certyfikaty
 • referencje dla najlepszych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • wykwalifikowani nauczyciele-praktycy
 • biznesowi partnerzy edukacyjni 
 • elastyczne godziny zajęć
 • przyjazna atmosfera
 • szeroka oferta dodatkowych kursów i szkoleń
 • nauka w niewielkich grupach
 • wysoka jakość materiałów dydaktycznych
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych - wysoka zdawalność 

 Perspektywy zatrudnienia:

 • przychodnie leczenia zeza
 • gabinety ortoptyczne, gabinety pleoptyczne 
 • oddziały okulistyczne szpitala, sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia 
 • w przedszkolach dla dzieci niedowidzących i zezujących
 • specjalistyczne oddziały leczenia zeza

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Język migowy - 45 godz.

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Liceum dla młodzieży

Wybierz liceum w TEB Edukacja. Solidnie przygotujemy Cię do matury oraz kontynuowania kształcenia na studiach lub w szkole policealnej.

Liceum dla młodzieży Czytaj więcej

Technikum

Technikum TEB Edukacja to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

Technikum Czytaj więcej


Godło RP