Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Technik spedytor

Kwalifikacja A28:
Organizacja i nadzorowanie transportu
liczba godzin: 657
liczba godzin e-learningu: 150

Pobierz program kursu zawodowegoRozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy cieszą się obecnie niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy. Spedytor to pracownik branży TSL (Transport- spedycja-logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej w charakterze spedytora można podzielić na dwie grupy na tzw. spedycję właściwą i czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi.

W zakresie spedycji właściwej wyróżnić można takie czynności jak: pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji transportowej, ubezpieczanie przesyłki, odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej do odbiorcy, itd.

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem towaru. Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, itd. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa jak i dodatkowa określany jest mianem spedytora mieszanego.

Swoje obowiązki spedytor może wykonywać tylko na terenie kraju (spedytor krajowy) jak i poza jego granicami (spedytor międzynarodowy). W przypadku spedycji międzynarodowej zakres obowiązków spedytora jest nieco szerszy i obejmuje on dodatkowo załatwienie formalności celnych.

Interesują Cię zagadnienia związane z branżą TSL? Zostań specjalistą ds. spedycji!

 DLACZEGO TECHNIK SPEDYTOR W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności.
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach.
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończenie kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Zewnętrzny egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie, po zdobyciu wszystkich kwalifikacji dla zawodu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • opracowywać plan realizacji usług transportowych
 • stosować przepisy prawa dotyczące przewozów ładunków
 • wyznaczać zakres i sposoby realizacji uług transportowych
 • przygotowywać ładunki do transportu
 • prowadzić dokumentację spedycyjno-transportową
 • nadzorować przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków
 • nadzorować pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami
 • wybierać rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunków
 • sporządzać dokumenty transportowe w języku polskim i obcym

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • firmy logistyczne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
 • firmy transportowo-spedycyjne
 • przedsiębiorstwa transportu kolejowego

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • dobra pamięć
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność
 • dokładność

 

Zapisz się online

Godło RP