Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Technik logistyk

Kwalifikacja A30:
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
liczba godzin: 514
liczba godzin e-learningu: 150

Zastanawiałeś się w jaki sposób przedsiębiorstwa planują procesy transportowania wytworzonych produktów oraz jak dostarczają je odbiorcy, aby zajęło to jak najmniej czasu i odbyło się po możliwie najniższych kosztach? Jeśli interesują Cię te i inne zagadnienia z zakresu logistyki wybierz odpowiedni dla siebie kierunek. Zostań specjalistą ds. logistyki!

 Dlaczego TECHNIK LOGISTYK w TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • przygotowywać proces logistyczny
 • sporządzać dokumenty logistyczne
 • ustalanie należności za usługi logistyczne
 • zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych
 • prowadzić rozliczenia i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • przygotowywać dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób
 • zarządzać zapasami i tworzyć plany dostaw
 • obliczać koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • obliczać koszty magazynowania towarów
 • organizować i realizować proces zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji
 • dobierać środki transportu i urządzenia przeładunkowe w obsłudze łańcucha dostaw
 • znakować i identyfikować towary w wymianie handlowej
 • organizować i realizować łańcuch dostaw w logistyce
 • dobierać opakowania jednostkowe i transportowe

 PONADTO:

 • organizować recykling odpadów
 • prowadzić działalność marketingową na rynku usług logistycznych
 • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne w logistyce
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

na stanowiskach:

 • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalista ds. planowania zakupów
 • specjalista ds. handlu elektronicznego
 • specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalista ds. gospodarki odpadami
 • specjalista ds. planowania produkcji i zapasów
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej
 • specjalista ds. pakowania i opakowań
 • specjalista ds. transportu wewnętrznego
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • dobra pamięć
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność
 • dokładność

 

Zapisz się online

Godło RP