Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Technik informatyk z certyfikatami Microsoftu
liczba godzin: 410
liczba godzin e-learningu: 150

Informatyka to dziedzina wykorzystywana w każdej branży, instytucji czy przedsiębiorstwie. Jeśli fascynuje Cię świat komputerów, oprogramowania, aplikacji internetowych to idealny kierunek dla Ciebie!

 DLACZEGO TECHNIK INFORMATYK W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • montować oraz eksploatować komputery i urządzeń peryferyjnych
 • projektować  i  wykonywać lokalne  sieci  komputerowe,  administrować  tymi sieciami
 • projektować bazy danych i administrować bazami danych
 • tworzyć   strony   WWW   i   aplikacje   internetowe,   administrować   tymi   stronami i aplikacjami

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • specjalistyczne firmy informatyczne
 • działy obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa
 • ośrodki obliczeniowe
 • punkty serwisowe
 • firmy administrujące sieci komputerowe
 • sklepy komputerowe

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • umysł twórczy, analityczny, logiczny
 • szybka orientacja
 • zdolność koncentracji
 • dokładność i systematyczność
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • podatność na innowacje
 • twórcza wyobraźnia

 

Zapisz się online

Godło RP