Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Technik informatyk

Kwalifikacja E14:
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
liczba godzin: 449
liczba godzin e-learningu: 150

 

Zapisz się online

Godło RP