Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Opiekunka środowiskowa

Kwalifikacja Z5:
Świadczenie usług opiekuńczych
liczba godzin: 398
liczba godzin e-learningu: 150

Satysfakcjonuje Cię praca z ludźmi, wspieranie ich w codziennych sprawach i problemach?

Jesteś osobą cierpliwą, empatyczną, która chce pomagać ludziom chorym, samotnym, starszym lub niesamodzielnym? Opiekunka środowiskowa to kierunek właśnie dla Ciebie.


 Dlaczego Opiekunka środowiskowa W TEB EDUKACJA?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów.
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 

 PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A:

 • organizować opiekę oraz wsparcie społeczne osoby podopiecznej;
 • sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 PONADTO:

 • udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 • mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań;- inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.
 • kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.


 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w ośrodkach pomocy społecznej
 • instytucjach i organizacjach udzielających pomocy
 • świadczyć usługi opiekuńcze osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania


 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań;
 • przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz  zasad kultury i etyki;
 • otwartość na zmiany;
 • chęć aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • odporność na stres;
 • umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań;
 • odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność negocjacji warunków porozumień 

 

Zapisz się online

Godło RP