Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Opiekun medyczny (EFS)

Kwalifikacja Z4:
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
liczba godzin: 486
liczba godzin e-learningu: 150

 


OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze. Aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nabyte umiejętności są też bardzo przydatne w codziennym życiu, pomagają w opiekowaniu się najbliższymi w potrzebie, np. starzejącymi się rodzicami.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • rozpoznawanie potrzeb i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomoc swoim podopiecznym w zaspokajania potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
 • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec swoich podopiecznych
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • praca w szpitalach
 • oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (opieka indywidualna)
 • środowiskowe domy pomocy, fundacje
 • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

 

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • bezpłatna nauka
 • podręczniki dla słuchaczy
 • ubezpieczenie
 • praktyki
 • państwowy egzamin po ukończonym kursie
 • nauka w komfortowych, nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna

 

 

Zapisz się online

Godło RP