Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

 

Fototechnik

Kwalifikacja A20:
Rejestracja i obróbka obrazu
liczba godzin: 683
liczba godzin e-learningu: 120
Oddział: Tychy

Fototechnik to specjalista, który zawodowo zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem, obróbką oraz wizualizacją obrazu. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, zdjęcia okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Fototechnik zatrudniony w studio fotograficznym obok robienia zdjęć, zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem odbitek z materiałów dostarczonych przez klientów. Zawód ten łączy umiejętności techniczne z wrażliwością na estetykę.

 Dlaczego Fototechnik w TEB Edukacja?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności.
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - e-learningu.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznie wyposażonych pracowniach.
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów. 
 • Ukończeniu kursu z danej kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest zewnętrzny i prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoby posiadające średnie wykształcenie po zdobyciu obydwu kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Państwowy dyplom Technika. Posiadając zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

  • organizacja planu zdjęciowego
  • rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych
  • wykonywanie zdjęć plenerowych, studyjnych i technicznych
  • obróbka chemiczna materiałów fotograficznych
  • wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku
  • konserwacja sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu
  • tworzenie obiektów grafiki rastrowej i wektorowej, animacji i efektów specjalnych z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń
  • wykonywanie prezentacji i projektów multimedialnych

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • laboratoria fotograficzne
 • wydawnwictwa, drukarnie
 • agencje prasowe, fotograficzne i reklamowe
 • redakcje czasopism
 • własny zakład fotoograficzny

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość estetyczna
 • wyobraźnia
 • zdolności manualne

 

Zapisz się online

Godło RP