Technikum - Tychy

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Kontynuowanie nauki w technikum posiada wiele zalet, którymi nie może pochwalić się ani liceum ani szkoła zawodowa.

Po pierwsze, gimnazjaliści mają możliwość zdobycia wykształcenia średniego potwierdzonego maturą, które jest punktem wyjścia do podejmowania dalszych kroków związanych z edukacją, takich jak studia na uczelniach wyższych czy w szkołach policealnych.

Po drugie, technikum daje młodym ludziom konkretny zawód. W czasach kiedy na rynku pracy najbardziej poszukiwani są fachowcy jak najwcześniejsza nauka zawodu jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Po ukończeniu technikum uczniowie zyskują niezależność i otwierają sobie furtkę do konkretnych możliwości rozwoju kariery.

Technikum TEB Edukacja Oddział Tychy proponuje gimnazjalistom duży wybór dających perspektywy zawodowe kierunków takich jak cyfrowe procesy graficzne, logistyka, informatyka, spedycja czy urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.

Czteroletnia nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem sprawdzającym praktyczne i teoretyczne przygotowanie do zawodu. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji uczeń otrzymuje potwierdzający jego umiejętności dyplom oraz tytuł technika.

echnikum w Tychach oferuje swoim uczniom doskonałe warunki do kształcenia. Do dyspozycji uczniów przygotowaliśmy pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zajęcia praktyczne stanowią 50% programu, co sprzyja zdobywaniu wiedzy z zakresu wybranego przez uczniów kierunku.

Zatrudniamy także kadrę najlepszych specjalistów, przygotowanych do praktycznego nauczania każdego z proponowanych przez nas zawodów. W naszym technikum w Tychach proponujemy młodzieży także szereg interesujących zajęć dodatkowych i kursów językowych dla wszechstronnego rozwoju i jeszcze lepszego przygotowania do podejmowania wyzwań zawodowych i odniesienia sukcesu. 


 

Rusza portugalska edycja projektu:

„TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”.

Projekt jest adresowany do uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach, którzy uczą się w zawodzie technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik weterynarii, fototechnik.

W październiku 2017 roku 24 uczniów naszej szkoły pod opieką 2 nauczycieli wyjedzie na praktyki zagraniczne do Lizbony. Zachęcamy naszych uczniów do udziału!

W trakcie stażu uczniowie odbędą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii, poznają kulturę tego kraju poprzez uczestnictwo w szeregu wycieczek kulturowych i podszlifują znajomość języka angielskiego.

Na zakończenie stażu, każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europass Mobilność potwierdzający zdobyte na praktyce umiejętności, potwierdzenie nabytych kwalifikacji zgodnie z systemem ECVET oraz zaświadczenia o ukończonych kursach i odbytych warsztatach. W ramach otrzymanego dofinansowania uczniowie będą mieli zapewnione pełne wyżywienie, noclegi, transport, ubezpieczenie, przygotowanie językowe i wycieczki kulturowe.


Projekt „TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje” jest wynikiem wygranego konkursu realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus + w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Konkurs 2016”. 


Technikum TEB Edukacja w Tychach uzyskał w tym konkursie aprobatę Narodowej Agencji Programu Erasmus + i otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 247 308,21 zł na realizację projektu „TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”. 

Partnerem projektu jest portugalska firma Casa de Educacao działająca jako organizacja przyjmująca w ramach europejskich programów mobilności.


Godło RP