Technikum - Płock

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Gimnazjaliści, którzy wybierają naukę w technikum gwarantują sobie zdobycie dobrego i pewnego zawodu, a jednocześnie zdają maturę czyli przepustkę na studia i mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych kwalifikacji dla danego zawodu uczeń otrzymuje państwowy dyplom potwierdzający przygotowanie zawodowe i jest tym samym gotowy do podjęcia pracy w zawodzie czy to w firmie czy w ramach własnej działalności gospodarczej.

W naszym technikum TEB Edukacja Oddział Płock proponujemy swoim uczniom naukę na przyszłościowych kierunkach zawodowych, po ukończeniu których absolwenci stają się fachowcami, tak bardzo poszukiwanymi przez pracodawców.

Specjalności takie jak logistyka, informatyka, hotelarstwo, cyfrowe procesy graficzne oraz wiele innych gwarantują sukces zawodowy, są to bowiem dziedziny najbardziej rozwojowe, nieustannie rekrutujące. Nasi uczniowie mogą się doskonalić w wybranych profesjach pod opieką świetnych praktyków, w nowoczesnych pracowniach i podczas dużej ilości warsztatów praktycznych. Mogą także uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i kursach językowych. Taka kombinacja daje pewność, że przygotowanie zawodowe uczniów odbywa się na najwyższym poziomie.

Nauka w technikum w Płocku kończy się również podejściem do egzaminu maturalnego, młodzież ma zatem także możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych, a także dokształcania się w ramach danego zawodu, zdobywania nowych kwalifikacji lub poszerzania ich. Sukces zawodowy na wyciągnięcie ręki!

 


Godło RP