Deklaracje - Płock

Deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych

(sesja: czerwiec/lipiec 2018)

*Technik informatyk - sem. IV

*Technik informatyk - sem. II

*Technik masażsyta - sem. IV

*Technik farmaceutyczny - sem. IV

*Terapeuta zajęciowy - sem. IV

*Higienistka stomatologiczna - sem. IV

Deklaracje składmy w sekretariacie szkoły do 28 lutego 2018 r.


Godło RP