TEB Olsztyn

Technikum - Olsztyn

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Technikum TEB Edukacja w Olsztynie jest idealną alternatywą dla tych młodych ludzi, którzy na etapie gimnazjum nie wiedzą jeszcze, jak ma wyglądać ich edukacja i ścieżka zawodowa. Wielu z nich z jednej strony nadal pragnie się uczyć, z drugiej, patrząc na rynek i na to, jak rośnie na nim zapotrzebowanie na specjalistów i fachowców chciałoby móc jak najszybciej zdobyć praktyczną wiedzę i kwalifikacje. Nauka w technikum w Olsztynie umożliwia obie te rzeczy.

Podczas czteroletniej edukacji młodzież przygotowuje się do egzaminu maturalnego, zgodnie z programem nauczania takim jak w liceum, a dodatkowo uczniowie zdobywają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę związaną z wybranym przez siebie kierunkiem. Są i tacy gimnazjaliści, którzy wiedzą na pewno, że chcą postawić na praktyczne umiejętności, a co za tym idzie, jak najszybsze zdobycie dobrze płatnego zawodu.

Niektórzy mają nawet już pomysł na siebie, widząc siebie jako konkretnego specjalistę w dziedzinie, która wyjątkowo ich interesuje. Także dla tych młodych ludzi technikum jest doskonałym rozwiązaniem. Wśród proponowanych przez nas kierunków zawodowych można znaleźć hotelarstwo, informatykę, logistykę, spedycję, reklamę i wiele innych. Nauka w technikum trwa cztery lata.

Przez ten czas młodzież zdobywa taką samą wiedzę jak ich rówieśnicy w liceach ogólnokształcących i tak jak oni przystępuje do egzaminu maturalnego. Oprócz tego nauka w technikum kończy się także egzaminem sprawdzającym teoretyczną oraz praktyczną znajomość danego zawodu. Po zdaniu takiego egzaminu uczeń otrzymuje państwowy dyplom potwierdzający jego fachowe kwalifikacje.

Uczniowie, którzy ukończyli technikum są w oczach pracodawców bardzo atrakcyjnymi kandydatami na pracowników. Przede wszystkim posiadają praktyczną wiedzę w danym zakresie, co oznacza iż nie wymagają podstawowych szkoleń i są od razu przygotowani do wykonywania pracy. Ponadto posiadają oni również wiedzę ogólną, sprawdzającą się w wielu sytuacjach w życiu zawodowym. Twoja przyszłość zawodowa jest w Twoich rękach!

 


Godło RP