Plany zajęć

UWAGA

Dodaliśmy aktalizację terminów zjazdów

Obowiązuje ona od 21 października.

Prosimy przed zajęciami sprawdzać nr gabinetów na tablicy informacyjnej w szkole.

Informacja na temat praktyk zawodowych


Zmiana planów dla szkoły policealnej TEB Edukacja:


Pozostałe kierunki mają zajęcia bez zmian


Plany zajęć technikum TEB Edukacja:

 

 

Plany zajęć szkoły policealne TEB Edukacja

 Październik - listopad :

Terminy zjazdów szkoły policealne TEB Edukacja - AKTUALIZACJA


Godło RP