TEB Bydgoszcz

Technikum - Bydgoszcz

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

Galeria technikum

 


 


TEB Edukacja Oddział Bydgoszcz proponuje swoim uczniom całą różnorodność popularnych i perspektywicznych kierunków zawodowych, takich na przykład, jak fototechnik - fotografia i multimedia, technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa, technik informatyk - klasa patronacka Microsoft, technik obsługi turystycznej, technik optyk, technik organizacji reklamy z elementami grafiki komputerowej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik weterynarii.

Kształcenie w naszym technikum w Bydgoszczy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich młodych ludzi, którzy wciąż nie mogą się zdecydować jaka ścieżka edukacji i kariery zawodowej odpowiada im najbardziej. U nas, obok zdobywania wiedzy ogólnej, pozwalającej zdać egzamin maturalny i rozpocząć studia wyższe, uczniowie mają dostęp do wiedzy praktycznej związanej z kierunkiem, który wybiorą.

Uczeń, który ukończy technikum TEB Edukacja jest absolwentem szkoły średniej gotowym do podjęcia kolejnych kroków w ramach swojej edukacji, ale także specjalistą w wyuczonym zawodzie z państwowym dyplomem technika. Absolwenci techników są bardzo wartościowymi kandydatami dla potencjalnych pracodawców. Po pierwsze dlatego, że zostali praktycznie przygotowani do wykonywania danego zawodu. Po drugie mają szeroką wiedzę teoretyczną zarówno z danego zawodu jak i ogólną, co czyni ich wszechstronnymi pracownikami.

Młodzież, pod okiem doskonale wykwalifikowanej kadry praktyków oraz przy pomocy nowoczesnego  wyposażenia dydaktycznego ma możliwość pełnego zapoznania się z tajnikami wybranego przez siebie zawodu - program nauczania przewiduje 50% zajęć praktycznych. Wszystko to idzie w parze ze zdobywaniem ogólnej wiedzy z zakresu szkoły średniej, co po czteroletniej nauce umożliwia podejście do egzaminu maturalnego.

Zawody proponowane w technikum w Bydgoszczy podzielone są na kilka kwalifikacji, co daje jeszcze więcej opcji do wyboru, a nauka każdego z nich zakończona jest egzaminem sprawdzającym teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania danej profesji.

Uczniowie mają do dyspozycji szereg zajęć dodatkowych, kursów językowych i ćwiczeń, co jeszcze bardziej przyczynia się do ich rozwoju i sprzyja pogłębianiu ich pasji. Dzięki takiej kombinacji uczeń, który ukończy czteroletnie technikum w Bydgoszczy jest nie tylko przygotowany do wykonywania zawodu, ale może także zdobywać nowe kwalifikacje w obrębie danej profesji lub wybrać inną drogę w postaci dalszej edukacji, na przykład na uniwersytecie czy w innej szkole wyższej.