TEB Białystok

Technikum - Białystok

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Aby być konkurencyjnym na rynku pracy, należy zadbać o wysoki poziom swojej edukacji. Analizy i statystyki z ostatnich lat pokazują, że najbardziej pożądanymi przez pracodawców kandydatami są absolwenci szkół, które oferują zarówno znakomitą jakość wykształcenia ogólnego, jak i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Dlatego wybór technikum będzie strzałem w dziesiątkę – nie tylko zapewni wykształcenie średnie zakończone dobrze zdaną maturą, ale również gwarantuje zdobycie cennych umiejętności zawodowych, poświadczonych dyplomem technika. TEB Edukacja w Białymstoku proponuje naukę w technikum na najwyższym poziomie.

Naszym celem jest przede wszystkim zaoferowanie takich kierunków kształcenia, które uczynią naszych absolwentów konkurencyjnymi na rynku pracy. Chcemy, żeby wykształceni przez nas technicy mieli dużą szansę na zatrudnienie i dalszy rozwój, dlatego proponujemy im naukę jednego z sześciu popularnych zawodów: fototechnik - fotografia i multimedia, technik cyfrowych procesów graficznych, technik handlowiec specjalizacja: sprzedaż i marketing, technik informatyk - klasa patronacka Microsoft, technik logistyk, technik organizacji reklamy z elementami grafiki komputerowej, technik weterynarii.

Wybór każdego z tych zawodów daje szansę na stabilne zatrudnienie w przyszłości, a dobrze zdana matura pozwoli na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Znakomite przygotowanie techniczne z pewnością ułatwi naszym absolwentom start na szczególnie obleganych studiach politechnicznych. W takcie nauki możliwe będzie uzyskanie kilkustopniowych kwalifikacji, a całość zwieńczą dyplom technika i egzamin dojrzałości.

Gwarantujemy doskonałą atmosferę sprzyjającą efektywnemu przyswajaniu wiedzy, świetnie wyszkoloną kadrę złożoną ze specjalistów, a także liczne zajęcia fakultatywne i koła przedmiotowe. Nowoczesny sprzęt i dobrze wyposażone pracownie decydują o wysokim poziomie  przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu. W naszej szkole weźmiesz udział w warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych sieci komputerowych, a także zdobędziesz kompetencje językowe pozwalające na sprawne posługiwanie się techniczną odmianą języka angielskiego w każdym z oferowanych przez nas zawodów. 

 


Godło RP